0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Искаме Състезания с класирания, резултати и имена!


Всички - ученици, учители, родители и директори наблюдаваме тази година абсурда, сътворен от едно недомислено решение на Комисията за защита на личните данни.
В това решение, задължителните изпити са поставени на равна нога с доброволни Състезания и Олимпиади! Удобно за чиновниците в държавата, удобно за всички, търсещи липса на прозрачност.
Състезателите са принизени до номера, тази година в училищните състезания, следващата година... кой знае, може би ще станем свидетели на държавно първенство по художествена гимнастика, в което победител е номер 27445!


Моля, подкрепете здравия разум и изпратете електронно писмо до Комисия за защита на личните данни с копие до Министерство на Образованието


Направете го, независимо дали сте ученик, учител, директор на училище или родител.
Колкото повече писма изпратим, толкова повече има вероятност някой да ни обърне внимание и тази несправедливост и явна глупост да бъде премахната.
Мария, родител на ученик е подготвила всичката необходима информация - Email адреси, както и текст на писмото, което да изпратите.
Ето го и него:

Цитат
До КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Копие До МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПИТВАНЕ
Относно: Начин на провеждане на състезания и олимпиади за ученици
От: ...

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
С настоящото бих искалa да получа информация по въпрос, който зададох на МОН, но не получих конкретен отговор по следния проблем:
На 06.06.2016г. Комисията за защита на личните данни излиза със Становище рег. № П-1001/10.02.2016г. относно оповестяването на резултатите от различни видове изпитни форми и обемът информация, която трябва да бъде публикувана. Следствие на това Становище, последните месеци се случват: състезания без класиране; състезания без имена, а с номера на участници; подписване на декларации за информирано съгласие от родители и въпреки това липса на публични резултати и класиране; липсва прозрачност при провеждане на процедурата при Държавния план-прием в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“.
Липсата на класиране, до което да имат достъп всички участници, лишава кандидатите както от интерес към състезанията по всички дисциплини, така и от стимул за участие.
Явяването на ученици на ученически олимпиади и състезания е доброволен акт, чийто смисъл е да се определят най-добре представилите се на база показани резултати в някаква област. Като всяко едно дете застава с името и знанията/уменията си в съответната област. Състезанията се различават по смисъл от изпитите, но в гореспоменатото становище се третират по един и същ начин.
Моля да дадете становище по няколко въпроса:
1. С какво списъкът с разпределението на явяващите се деца по стаите на сградата, в която се провежда състезанието/олимпиадата се различава по смисъла на ЗЗЛД от списъка с резултати на учениците и не представлява ли и той „Обработване на лични данни“?
Поради липса на такива списъци при провеждане на състезания, децата – кандидати и техните родители се струпват пред вратата на сградата, в която се провежда обявеното състезание. Струпванията и стресът при децата и родителите създават предпоставки освен за натрупване на излишно напрежение, но и са опасни за здравето на децата.

Към настоящия момент декларациите за информирано съгласие, които попълваме съдържат следния текст: „Декларирам, че давам своето информирано съгласие за следното: Резултатите на сина ми/дъщеря ми от общински, областен и национален кръг на олимпиадата/ите и състезанието/ята по …….. за учебната 2016/2017 година да бъдат обявени публично“. По смисъла на тази декларация излиза, че именно резултатите от олимпиада/състезание са личните данни, които аз се съгласявам публично да предоставя на публично място!
2. Задължително ли е спазването за обявяване на публично класиране при подписани такива декларации? До днешна дата няма класиране от областен кръг на НОМ за гр. София, при положение, че голяма част от родителите сме подписали горната декларация за информирано съгласие относно публикуването на резултатите на децата ни от областен кръг на НОМ и желаем да има такова класиране, но такова няма дори само за нашите деца, а резултатите са съобщени в повечето училища преди повече от месец.

3. Би ли било решение на проблема със защитата на личните данни, ако още в регламента на състезанието/олимпиадата бъде заложено публичното оповестяване на резултатите? Възможно ли е при нежелание ученикът да фигурира с трите си имена в състезание (не изпит) да бъде разрешено по регламент той да фигурира с номер, под който ще бъдат оповестени публично резултатите му? Така всички участници в състезанието ще бъдат включени в класирането и всеки ученик ще знае къде се е класирал.

Предварително благодаря за отделеното време!
Очаквам Вашия отговор в най-кратки срокове.


Изпратете писмото с горния текст или разбира се друг, по-подходящ според вас до Комисия за защита на личните данни на адрес kzld@cpdp.bg с копие до Министерство на Образованието на адрес priemna@mon.bg


Нека заедно да се опитаме да се преборим с чиновническите безумия пречещи на учениците!
Споделете тази молба с максимално много разумни хора и ги помолете да ни подкрепят и бомбардират институциите с електронни писма, изразяващи недоволството и недоумениeто от криенето на резултати от състезания и Олимпиади и непубликуването на класирания от тях.
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #1 -: 5.04.2017, 09:18 »
Предлагам да се изпрати писмото и до Омбудсмана - за да накара чиновниците от МОН да поработят малко. Според мен им хареса нищо да не правят и ще им трябва по-голям ритник за да се задействат.
Предлагам във връзка с прозрачността да се включи и изискване в регламентите на всички олимпиади и състезания  за задължително публикуване на условията и критериите за оценка, както и възможността за преглед на работите и контестации.
Ето линк към допълнителния протокол за класиране на ученици от втора възрастова група за Национален кръг на олимпиада по физика http://www.prirodninauki.bg/archives/8585 - ако не бяха публикували на сайта на "Природни науки" задачите и решенията от олимпидата по физика заслужилите деца нямаше да участват на националния кръг поради объркване при разсекретяването - нямяше как да разберат, че по критериите трябва да имат примерно 27 т., а не 7!!!

*

Неактивен joyka

 • 10
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #2 -: 5.04.2017, 10:21 »
Участвам!  :bravo


*

Неактивен gerka

 • 24
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #4 -: 5.04.2017, 12:49 »
Благодаря за труда. Пратих мейлите. Оценявам усилията на Мария и Крис, както и всички участващи. Много ме улеснихте с готовото писмо и подадените мейли.

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #5 -: 5.04.2017, 15:41 »
Получих няколко запитвания какво точно е становището на КЗЛД, което доведе до абсурдната година.

Ето го и него:
https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1877

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи оповестяването на резултатите от различните видове изпитни форми и обемът информация, която трябва да бъде публикувана

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-1001/10.02.2016
гр. София, 06.06.2016 г.
 
ОТНОСНО: Искане с № П-1001 от 10.02.2016 год., по въпроси, касаещи оповестяването на резултатите от различните видове изпитни форми и обемът информация, която трябва да бъде публикувана.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и Членове: Цветелин Софрониев, Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 01.06.2016 г., разгледа искане с № П-1001/10.02.2016 г., което е по повод на постъпило запитване в кол центъра от г-жа П.М., майка на ученик в 51 СОУ „Елисавета Багряна“. Тя се обръща към КЗЛД с въпроса дали е допустимо училищата да публикуват на интернет страниците си списъци с трите имена и резултати от проведените външни оценявания на ученици. Бе изискано становище от МОН по поставените въпроси. В своя отговор (П-2153/24.03.2016г.) те не вземат отношение, предвид липсата на правно основание за публикуването им. Междувременно, в КЗЛД постъпва становище от директора на 51 СОУ „Елисавета Багряна“, с което ни информира, че няма забранителни текстове по отношение на публикуването - то е направено на интернет страницата на училището с цел по-ефикасното информиране на родителите за резултатите.
С цел да се избегнат подобни казуси в бъдеще, в същото писмо се поставят въпроси, във връзка с това, в кои от долуизброените случаи не е нарушение да се поставят на публично място (входа на училището или интернет страницата му) списъци с имената на ученици, брой точки или оценки, които са получили:
· за новоприети ученици в първи, пети и осми клас;
· за резултати от олимпиади и състезания;
· за резултати от приравнителни и други изпити.
След извършена проверка се установи, че понастоящем списъците с имената на учениците са свалени от сайта на 51 СОУ „Елисавета Багряна“.
 
Правен анализ
Съгласно чл.1, ал. 1 от Закона за защитата на личните данни (ЗЗЛД), законът урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на закона е да бъде гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот, чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
По смисъла на чл.3, ал. 1 от ЗЗЛД, администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата на обработване на лични данни. След извършена проверка се установи, че 51 СОУ „Елисавета Багряна“ е вписано в еРАЛД като администратор на лични данни под идентификационен №157644. Училището е юридическо лице, представлявано от директора, съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от Закона за народната просвета, съответстваща на чл. 29, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование (в сила от 1 август 2016г.).
Съгласно разпоредбата на чл. 29г от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване, директорите на училища издават заповеди за провеждане на приравнителни изпити, изпити за промяна на оценка, за определяне на срочна и годишна оценка по учебен предмет. С тях, те определят датата на провеждане на изпитите, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита. Съобщението за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно мястов училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.
Изготвянето и оповестяването на списъците с резултатите на новоприети ученици, резултати от олимпиади, състезания, приравнителни изпити, представлява „Обработване на лични данни“ по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, т.е. „всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване“. За да бъде законосъобразно обработването на личните данни на физическите лица, трябва да е налице поне една от алтернативно изброените предпоставки за допустимост на обработването, визирани в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД.
Поради липсата на нормативна уредба в сферата на образованието по отношение на начина, по който става оповестяването на резултатите от различни видове изпитни форми и обем на информация, който трябва да се съдържа, следва да бъдат съблюдавани общите принципи, визирани в ЗЗЛД и основанията за правомерното обработване на лични данни.
Поставянето на публично място на списъците с резултатите на новоприетите ученици в първи, пети и осми клас, резултатите от олимпиади и състезания и такива от приравнителни и други изпити, с посочване на трите имена, клас и брой точки/оценки, по безспорен начин ще идентифицира физическите лица – ученици. Това е информация, която в своята съвкупност би могла да стане достояние на неограничен кръг субекти. Поради тази причина, за да бъде законосъобразно обработването на лични данни, физическото лице, за което се отнасят данните, трябва да е дало изрично своето съгласие (чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД). Тъй като тук става въпрос за малолетни и непълнолетни лица, съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 2 и чл. 4 ал. 2 от Закона за лицата и семейството, правни действия от тяхно име извършват техните законни представители – родители или настойници/попечители, съгласието за обработване на лични данни трябва да изхожда от тях. Легалната дефиниция за "Съгласие на физическото лице" се съдържа в параграф 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани. За да бъде дадено валидно и обработването да е законосъобразно, съгласието трябва да отговаря на редица изисквания. То трябва да бъде информирано, т.е. администраторът на лични данни трябва да предостави необходимата пълна и изчерпателна информация по всички въпроси, свързани с обработването (обем на данните, цел на обработването, срок на обработването и др.) и конкретно – обвързано е с посочването това какви данни и с каква цел те ще бъдат обработвани.
Изразяването на съгласие би могло да стане посредством подписването на писмена декларация, с която да бъде удостоверено информираното съгласие на законните представители на учениците (т.е. техните родители, осиновители, настойници или попечители), във връзка с обработването на личните данни на последните.
По отношение на обема от данни, които трябва да бъдат публикувани в списъците за оценки, трябва да се спазват принципите за пропорционалност и съотносимост, регламентирани в чл. 2, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД. Данните трябва да се събират само за конкретни, точно определени законни цели и да не се обработват допълнително.
Цитирана по-горе разпоредба на чл. 29г от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване не създава задължение за директорите на училищата да оповестят на общодостъпно място резултати от преведени изпити.
Оповестяването би могло да бъде извършено чрез индивидуална проверка на списъците с резултати, намиращи се при директора и/или служител, изрично упълномощен от него, от родители и настойници/попечители, тъй като това са лица, имащи правен интерес.
Алтернативно, при оповестяването на резултатите на интернет страницата на училището може да бъде възприет подходът на Регионалните инспекторати по образованието, а именно достъпът да се осъществява чрез използването на индивидуални код за достъп и парола, които могат да се получат както към момента на записването, така и на последващ етап. Във всички случаи, трябва да бъдат предприети необходимите технически и организационни мерки за защита при обработването на личните данни, съобразно разпоредбите на Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на лични данни изрази следното 

СТАНОВИЩЕ:
Липсата на нормативна уредба в сферата на образованието по отношение на начина, по който става оповестяването на резултатите от различните видове изпитни форми и обемът информация, която трябва да бъде публикувана, обуславя прилагането на общите правила на Закона за защита на личните данни. За да бъде законосъобразно публичното оповестяване, което е вид обработване на лични данни, трябва да бъде дадено изричното информирано съгласие на законните представители на учениците, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал.1, т. 2 от ЗЗЛД.
По отношение на публикуването, то трябва да се извърши съобразно принципите на съотносимост и пропорционалност – данните да се събират само за конкретни, точно определени законни цели. Биха могли да се възприемат различни подходи, като например индивидуален достъп до списъците с оценки или публикуването им на интернет страницата на училището, като достъпът да се осъществява с индивидуален код и парола.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
            Венцислав Караджов /п/
Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #6 -: 6.04.2017, 16:32 »

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #7 -: 6.04.2017, 16:57 »
Отговор на писмото до КЗЛД!

Моля, коментирайте как го разбирате и какво следва от него.

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #8 -: 6.04.2017, 17:06 »
Едно е ясно:

1. КЗЛД прехвърля топката на МОН, препоръчва трайна регламентация и бяга далеч от горещата тема.

2. В прав текст, КЗЛД казва, че няма противоречие със закона, в регламента на състезанието да е записано, че ще се обявяват публично резултати, а който не иска - да си подава молба да бъде заменен с номер.

3. Абсолютно неразбираемо за мен, според КЗЛД списък с:
Имена на Ученик, Училище на Ученик и стая в която трябва да се яви на състезание е ОК и не нарушава нищо.
Но списък с:
Имена на Ученик, Училище на Ученик и резултат от състезание нарушава.

Това е абсурд някакъв или аз нещо не разбирам?

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #9 -: 6.04.2017, 17:27 »
Становище на КЗЛД рег. номер П-1748/2017 / 05.04.2017 г.

1. Съдържанието на списъците с разпределението на явяващите се деца по стаите на сградата, в която се провежда състезанието / олимпиадата, не е предмет на становището на КЗЛД с номер П-1001/10.02.2016 год. Съдържанието на тези списъци е техническа форма на подготовка на съответното състезание / олимпиада с цел улесняване разпределението на участниците в отделните стаи на сградата и няма пречка те да бъдат поставени на подходящо място в сградата на учебно заведение.

За разлика от тези списъци, списъците с резултати от съответното състезание / олимпиада съдържат информация за демонстрираните знания и ниво на подготовка на отделните ученици. В комбинация с трите имена на участниците, въпросната информация недвусмислено идентифицира конкретните физически лица и като такива представлява "Обработване на лични данни" по смисъла на ЗЗЛД. Поради тази причина КЗЛД в становището си от 2016 г. е посочила няколко алтернативни възможности за публикуване на информацията, съобразени с общите принципи за защита на личните данни, предпочитанията на законните представители на учениците и най-удобните за заинтересованите лица механизми, позволяващи достъп до касаещата ги информация.

2. Подписването на Декларация за информирано съгласие предполага желанието и съгласието на законните представители на участниците в състезания / олимпиади информацията за техните деца да бъде публично оповестена, без анонимизиране на имена или постигнати резултати. При наличие на такава декларация публичното оповестяване на резултатите на конкретния участник ще бъде изцяло в съответствие с правилата за законосъобразно обработване на лични данни.

Въпросът за класирането не е от компетентността на КЗЛД, тъй като същото се извършва от компетентните за това лица, след преглед и анализ на постигнатите от отделните участници резултати.

3. Вариантът, предвиждащ включване в правилата за провеждане на състезанието / олимпиадата на публично оповестяване на резултатите е допустим и законосъобразен. Разбира се, при нежелание ученикът да фигурира с трите си имена в състезание, може да бъде предвидено по регламент той да фигурира с номер, под който да бъдат оповестени публично резултатите му. Това ще позволи всички участници в състезанието да бъдат включени в класирането и всеки ученик да знае как се е класирал.

4. Поради разнородната практика в различните учебни заведения и предвид значителния обществен интерес, КЗЛД счита, че Министерство на образованието и науката следва да предприеме необходимото за еднородно и трайно регламентиране с подзаконов нормативен акт на всички въпроси, свързани с предоставянето и публичното оповестяване на информация, съдържаща лични данни на ученици, в т.ч. резултати от изпити и класирания от олимпиади, състезания и др.

Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #10 -: 6.04.2017, 18:05 »
Не мога да разбера защо само за участниците в състезания/олимпиади по математика/лингвистика да са тайни резултатите? В спорта, музиката, танците - там защо да не е обработка на лични данни?

Има нещо сбъркано в цялото им тълкуване по т.1 от Становището. Децата участват за да покажат знания и ниво на подготовка идентифицирани с имената им.

Според мен обработването на личните данни е налице от организаторите на състезаниети/олимпиадата, а не от участниците.
Публикуването на резултатите от състезание или олимпиада касае прозрачност и публичност на резултатите на участниците.
 Доколкото тези резултати се използват за кандидатстване в училища/за участие в следващи кръгове на олимпиадите/ за предоставяне на стипендии и т.н. те са от обществен интерес и попадат в ЗЗЛД Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:
..
т.5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
..
7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

*

Неактивен maria77bg

 • 90
 • Пол: Жена
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #11 -: 7.04.2017, 00:25 »
Вече и официално:
https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=1059

Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #12 -: 7.04.2017, 08:53 »
хахаха, видяхте ли част от становището:

"Едновременно с писмото, изпратено до КЗЛД, г-жа М.Р. публикува същата информация в интернет форума http://forum.alekdimitrov.com/index.php/topic,60391.0.html  със заглавие: „Протестно писмо до КЗЛД и МОН”. В електронната публикация се призовава да се подкрепи здравия разум и да се изпратят електронни писма до Комисията за защита на личните данни и до Министерството на образованието и науката с приложен текст на писмо, в което да бъде допълнена само информация относно име на подаващия писмото и e-mail."

Браво, Мария, браво Код, явно така трябва да се действа, масова атака до дупка!
Сега да видим обаче какво ще последва на следващите състезания, дано не се налага отново да се пишат писма!

Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #13 -: 7.04.2017, 10:27 »
Дайте да не се заблуждаваме излишно. Борбата за нормално отношение към нас и децата ни сега започва.
Факт: експресно събиране на комисията и ново становище с препоръки.

Противникът е друг - МОН и РУО и вероятно "Империята" ще се опита да отвърне на удара. Днес е ден трети от битката и не мисля да спирам да им изпращам писма. Следващата и най-важна цел е прозрачността. Ако някой има желанието да помогне и да развие едно писъмце около този текст (взет назаем от съфорумник, за което благодаря):
Πpeдлaгaм във вpъзĸa c пpoзpaчнocттa дa ce вĸлючи и изиcĸвaнe в peглaмeнтитe нa вcичĸи oлимпиaди и cъcтeзaния  зa зaдължитeлнo пyблиĸyвaнe нa ycлoвиятa и ĸpитepиитe зa oцeнĸa, ĸaĸтo и възмoжнocттa зa пpeглeд нa paбoтитe и ĸoнтecтaции.
Всеки може да предложи примери и документи, с които да покажем фрапиращи грешки и да подкрепим тезата за необходимостта от прозрачност.