0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Искаме Състезания с класирания, резултати и имена!


Всички - ученици, учители, родители и директори наблюдаваме тази година абсурда, сътворен от едно недомислено решение на Комисията за защита на личните данни.
В това решение, задължителните изпити са поставени на равна нога с доброволни Състезания и Олимпиади! Удобно за чиновниците в държавата, удобно за всички, търсещи липса на прозрачност.
Състезателите са принизени до номера, тази година в училищните състезания, следващата година... кой знае, може би ще станем свидетели на държавно първенство по художествена гимнастика, в което победител е номер 27445!


Моля, подкрепете здравия разум и изпратете електронно писмо до Комисия за защита на личните данни с копие до Министерство на Образованието


Направете го, независимо дали сте ученик, учител, директор на училище или родител.
Колкото повече писма изпратим, толкова повече има вероятност някой да ни обърне внимание и тази несправедливост и явна глупост да бъде премахната.
Мария, родител на ученик е подготвила всичката необходима информация - Email адреси, както и текст на писмото, което да изпратите.
Ето го и него:

Цитат
До КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Копие До МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПИТВАНЕ
Относно: Начин на провеждане на състезания и олимпиади за ученици
От: ...

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
С настоящото бих искалa да получа информация по въпрос, който зададох на МОН, но не получих конкретен отговор по следния проблем:
На 06.06.2016г. Комисията за защита на личните данни излиза със Становище рег. № П-1001/10.02.2016г. относно оповестяването на резултатите от различни видове изпитни форми и обемът информация, която трябва да бъде публикувана. Следствие на това Становище, последните месеци се случват: състезания без класиране; състезания без имена, а с номера на участници; подписване на декларации за информирано съгласие от родители и въпреки това липса на публични резултати и класиране; липсва прозрачност при провеждане на процедурата при Държавния план-прием в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“.
Липсата на класиране, до което да имат достъп всички участници, лишава кандидатите както от интерес към състезанията по всички дисциплини, така и от стимул за участие.
Явяването на ученици на ученически олимпиади и състезания е доброволен акт, чийто смисъл е да се определят най-добре представилите се на база показани резултати в някаква област. Като всяко едно дете застава с името и знанията/уменията си в съответната област. Състезанията се различават по смисъл от изпитите, но в гореспоменатото становище се третират по един и същ начин.
Моля да дадете становище по няколко въпроса:
1. С какво списъкът с разпределението на явяващите се деца по стаите на сградата, в която се провежда състезанието/олимпиадата се различава по смисъла на ЗЗЛД от списъка с резултати на учениците и не представлява ли и той „Обработване на лични данни“?
Поради липса на такива списъци при провеждане на състезания, децата – кандидати и техните родители се струпват пред вратата на сградата, в която се провежда обявеното състезание. Струпванията и стресът при децата и родителите създават предпоставки освен за натрупване на излишно напрежение, но и са опасни за здравето на децата.

Към настоящия момент декларациите за информирано съгласие, които попълваме съдържат следния текст: „Декларирам, че давам своето информирано съгласие за следното: Резултатите на сина ми/дъщеря ми от общински, областен и национален кръг на олимпиадата/ите и състезанието/ята по …….. за учебната 2016/2017 година да бъдат обявени публично“. По смисъла на тази декларация излиза, че именно резултатите от олимпиада/състезание са личните данни, които аз се съгласявам публично да предоставя на публично място!
2. Задължително ли е спазването за обявяване на публично класиране при подписани такива декларации? До днешна дата няма класиране от областен кръг на НОМ за гр. София, при положение, че голяма част от родителите сме подписали горната декларация за информирано съгласие относно публикуването на резултатите на децата ни от областен кръг на НОМ и желаем да има такова класиране, но такова няма дори само за нашите деца, а резултатите са съобщени в повечето училища преди повече от месец.

3. Би ли било решение на проблема със защитата на личните данни, ако още в регламента на състезанието/олимпиадата бъде заложено публичното оповестяване на резултатите? Възможно ли е при нежелание ученикът да фигурира с трите си имена в състезание (не изпит) да бъде разрешено по регламент той да фигурира с номер, под който ще бъдат оповестени публично резултатите му? Така всички участници в състезанието ще бъдат включени в класирането и всеки ученик ще знае къде се е класирал.

Предварително благодаря за отделеното време!
Очаквам Вашия отговор в най-кратки срокове.


Изпратете писмото с горния текст или разбира се друг, по-подходящ според вас до Комисия за защита на личните данни на адрес kzld@cpdp.bg с копие до Министерство на Образованието на адрес priemna@mon.bg


Нека заедно да се опитаме да се преборим с чиновническите безумия пречещи на учениците!
Споделете тази молба с максимално много разумни хора и ги помолете да ни подкрепят и бомбардират институциите с електронни писма, изразяващи недоволството и недоумениeто от криенето на резултати от състезания и Олимпиади и непубликуването на класирания от тях.
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #1 -: 5.04.2017, 09:18 »
Предлагам да се изпрати писмото и до Омбудсмана - за да накара чиновниците от МОН да поработят малко. Според мен им хареса нищо да не правят и ще им трябва по-голям ритник за да се задействат.
Предлагам във връзка с прозрачността да се включи и изискване в регламентите на всички олимпиади и състезания  за задължително публикуване на условията и критериите за оценка, както и възможността за преглед на работите и контестации.
Ето линк към допълнителния протокол за класиране на ученици от втора възрастова група за Национален кръг на олимпиада по физика http://www.prirodninauki.bg/archives/8585 - ако не бяха публикували на сайта на "Природни науки" задачите и решенията от олимпидата по физика заслужилите деца нямаше да участват на националния кръг поради объркване при разсекретяването - нямяше как да разберат, че по критериите трябва да имат примерно 27 т., а не 7!!!

*

Неактивен joyka

 • 10
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #2 -: 5.04.2017, 10:21 »
Участвам!  :bravo


*

Неактивен gerka

 • 24
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #4 -: 5.04.2017, 12:49 »
Благодаря за труда. Пратих мейлите. Оценявам усилията на Мария и Крис, както и всички участващи. Много ме улеснихте с готовото писмо и подадените мейли.

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #5 -: 5.04.2017, 15:41 »
Получих няколко запитвания какво точно е становището на КЗЛД, което доведе до абсурдната година.

Ето го и него:
https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1877

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи оповестяването на резултатите от различните видове изпитни форми и обемът информация, която трябва да бъде публикувана

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-1001/10.02.2016
гр. София, 06.06.2016 г.
 
ОТНОСНО: Искане с № П-1001 от 10.02.2016 год., по въпроси, касаещи оповестяването на резултатите от различните видове изпитни форми и обемът информация, която трябва да бъде публикувана.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и Членове: Цветелин Софрониев, Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 01.06.2016 г., разгледа искане с № П-1001/10.02.2016 г., което е по повод на постъпило запитване в кол центъра от г-жа П.М., майка на ученик в 51 СОУ „Елисавета Багряна“. Тя се обръща към КЗЛД с въпроса дали е допустимо училищата да публикуват на интернет страниците си списъци с трите имена и резултати от проведените външни оценявания на ученици. Бе изискано становище от МОН по поставените въпроси. В своя отговор (П-2153/24.03.2016г.) те не вземат отношение, предвид липсата на правно основание за публикуването им. Междувременно, в КЗЛД постъпва становище от директора на 51 СОУ „Елисавета Багряна“, с което ни информира, че няма забранителни текстове по отношение на публикуването - то е направено на интернет страницата на училището с цел по-ефикасното информиране на родителите за резултатите.
С цел да се избегнат подобни казуси в бъдеще, в същото писмо се поставят въпроси, във връзка с това, в кои от долуизброените случаи не е нарушение да се поставят на публично място (входа на училището или интернет страницата му) списъци с имената на ученици, брой точки или оценки, които са получили:
· за новоприети ученици в първи, пети и осми клас;
· за резултати от олимпиади и състезания;
· за резултати от приравнителни и други изпити.
След извършена проверка се установи, че понастоящем списъците с имената на учениците са свалени от сайта на 51 СОУ „Елисавета Багряна“.
 
Правен анализ
Съгласно чл.1, ал. 1 от Закона за защитата на личните данни (ЗЗЛД), законът урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на закона е да бъде гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот, чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
По смисъла на чл.3, ал. 1 от ЗЗЛД, администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата на обработване на лични данни. След извършена проверка се установи, че 51 СОУ „Елисавета Багряна“ е вписано в еРАЛД като администратор на лични данни под идентификационен №157644. Училището е юридическо лице, представлявано от директора, съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от Закона за народната просвета, съответстваща на чл. 29, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование (в сила от 1 август 2016г.).
Съгласно разпоредбата на чл. 29г от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване, директорите на училища издават заповеди за провеждане на приравнителни изпити, изпити за промяна на оценка, за определяне на срочна и годишна оценка по учебен предмет. С тях, те определят датата на провеждане на изпитите, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита. Съобщението за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно мястов училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.
Изготвянето и оповестяването на списъците с резултатите на новоприети ученици, резултати от олимпиади, състезания, приравнителни изпити, представлява „Обработване на лични данни“ по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, т.е. „всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване“. За да бъде законосъобразно обработването на личните данни на физическите лица, трябва да е налице поне една от алтернативно изброените предпоставки за допустимост на обработването, визирани в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД.
Поради липсата на нормативна уредба в сферата на образованието по отношение на начина, по който става оповестяването на резултатите от различни видове изпитни форми и обем на информация, който трябва да се съдържа, следва да бъдат съблюдавани общите принципи, визирани в ЗЗЛД и основанията за правомерното обработване на лични данни.
Поставянето на публично място на списъците с резултатите на новоприетите ученици в първи, пети и осми клас, резултатите от олимпиади и състезания и такива от приравнителни и други изпити, с посочване на трите имена, клас и брой точки/оценки, по безспорен начин ще идентифицира физическите лица – ученици. Това е информация, която в своята съвкупност би могла да стане достояние на неограничен кръг субекти. Поради тази причина, за да бъде законосъобразно обработването на лични данни, физическото лице, за което се отнасят данните, трябва да е дало изрично своето съгласие (чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД). Тъй като тук става въпрос за малолетни и непълнолетни лица, съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 2 и чл. 4 ал. 2 от Закона за лицата и семейството, правни действия от тяхно име извършват техните законни представители – родители или настойници/попечители, съгласието за обработване на лични данни трябва да изхожда от тях. Легалната дефиниция за "Съгласие на физическото лице" се съдържа в параграф 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани. За да бъде дадено валидно и обработването да е законосъобразно, съгласието трябва да отговаря на редица изисквания. То трябва да бъде информирано, т.е. администраторът на лични данни трябва да предостави необходимата пълна и изчерпателна информация по всички въпроси, свързани с обработването (обем на данните, цел на обработването, срок на обработването и др.) и конкретно – обвързано е с посочването това какви данни и с каква цел те ще бъдат обработвани.
Изразяването на съгласие би могло да стане посредством подписването на писмена декларация, с която да бъде удостоверено информираното съгласие на законните представители на учениците (т.е. техните родители, осиновители, настойници или попечители), във връзка с обработването на личните данни на последните.
По отношение на обема от данни, които трябва да бъдат публикувани в списъците за оценки, трябва да се спазват принципите за пропорционалност и съотносимост, регламентирани в чл. 2, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД. Данните трябва да се събират само за конкретни, точно определени законни цели и да не се обработват допълнително.
Цитирана по-горе разпоредба на чл. 29г от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване не създава задължение за директорите на училищата да оповестят на общодостъпно място резултати от преведени изпити.
Оповестяването би могло да бъде извършено чрез индивидуална проверка на списъците с резултати, намиращи се при директора и/или служител, изрично упълномощен от него, от родители и настойници/попечители, тъй като това са лица, имащи правен интерес.
Алтернативно, при оповестяването на резултатите на интернет страницата на училището може да бъде възприет подходът на Регионалните инспекторати по образованието, а именно достъпът да се осъществява чрез използването на индивидуални код за достъп и парола, които могат да се получат както към момента на записването, така и на последващ етап. Във всички случаи, трябва да бъдат предприети необходимите технически и организационни мерки за защита при обработването на личните данни, съобразно разпоредбите на Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на лични данни изрази следното 

СТАНОВИЩЕ:
Липсата на нормативна уредба в сферата на образованието по отношение на начина, по който става оповестяването на резултатите от различните видове изпитни форми и обемът информация, която трябва да бъде публикувана, обуславя прилагането на общите правила на Закона за защита на личните данни. За да бъде законосъобразно публичното оповестяване, което е вид обработване на лични данни, трябва да бъде дадено изричното информирано съгласие на законните представители на учениците, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал.1, т. 2 от ЗЗЛД.
По отношение на публикуването, то трябва да се извърши съобразно принципите на съотносимост и пропорционалност – данните да се събират само за конкретни, точно определени законни цели. Биха могли да се възприемат различни подходи, като например индивидуален достъп до списъците с оценки или публикуването им на интернет страницата на училището, като достъпът да се осъществява с индивидуален код и парола.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
            Венцислав Караджов /п/
Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #6 -: 6.04.2017, 16:32 »

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #7 -: 6.04.2017, 16:57 »
Отговор на писмото до КЗЛД!

Моля, коментирайте как го разбирате и какво следва от него.

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #8 -: 6.04.2017, 17:06 »
Едно е ясно:

1. КЗЛД прехвърля топката на МОН, препоръчва трайна регламентация и бяга далеч от горещата тема.

2. В прав текст, КЗЛД казва, че няма противоречие със закона, в регламента на състезанието да е записано, че ще се обявяват публично резултати, а който не иска - да си подава молба да бъде заменен с номер.

3. Абсолютно неразбираемо за мен, според КЗЛД списък с:
Имена на Ученик, Училище на Ученик и стая в която трябва да се яви на състезание е ОК и не нарушава нищо.
Но списък с:
Имена на Ученик, Училище на Ученик и резултат от състезание нарушава.

Това е абсурд някакъв или аз нещо не разбирам?

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #9 -: 6.04.2017, 17:27 »
Становище на КЗЛД рег. номер П-1748/2017 / 05.04.2017 г.

1. Съдържанието на списъците с разпределението на явяващите се деца по стаите на сградата, в която се провежда състезанието / олимпиадата, не е предмет на становището на КЗЛД с номер П-1001/10.02.2016 год. Съдържанието на тези списъци е техническа форма на подготовка на съответното състезание / олимпиада с цел улесняване разпределението на участниците в отделните стаи на сградата и няма пречка те да бъдат поставени на подходящо място в сградата на учебно заведение.

За разлика от тези списъци, списъците с резултати от съответното състезание / олимпиада съдържат информация за демонстрираните знания и ниво на подготовка на отделните ученици. В комбинация с трите имена на участниците, въпросната информация недвусмислено идентифицира конкретните физически лица и като такива представлява "Обработване на лични данни" по смисъла на ЗЗЛД. Поради тази причина КЗЛД в становището си от 2016 г. е посочила няколко алтернативни възможности за публикуване на информацията, съобразени с общите принципи за защита на личните данни, предпочитанията на законните представители на учениците и най-удобните за заинтересованите лица механизми, позволяващи достъп до касаещата ги информация.

2. Подписването на Декларация за информирано съгласие предполага желанието и съгласието на законните представители на участниците в състезания / олимпиади информацията за техните деца да бъде публично оповестена, без анонимизиране на имена или постигнати резултати. При наличие на такава декларация публичното оповестяване на резултатите на конкретния участник ще бъде изцяло в съответствие с правилата за законосъобразно обработване на лични данни.

Въпросът за класирането не е от компетентността на КЗЛД, тъй като същото се извършва от компетентните за това лица, след преглед и анализ на постигнатите от отделните участници резултати.

3. Вариантът, предвиждащ включване в правилата за провеждане на състезанието / олимпиадата на публично оповестяване на резултатите е допустим и законосъобразен. Разбира се, при нежелание ученикът да фигурира с трите си имена в състезание, може да бъде предвидено по регламент той да фигурира с номер, под който да бъдат оповестени публично резултатите му. Това ще позволи всички участници в състезанието да бъдат включени в класирането и всеки ученик да знае как се е класирал.

4. Поради разнородната практика в различните учебни заведения и предвид значителния обществен интерес, КЗЛД счита, че Министерство на образованието и науката следва да предприеме необходимото за еднородно и трайно регламентиране с подзаконов нормативен акт на всички въпроси, свързани с предоставянето и публичното оповестяване на информация, съдържаща лични данни на ученици, в т.ч. резултати от изпити и класирания от олимпиади, състезания и др.

Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #10 -: 6.04.2017, 18:05 »
Не мога да разбера защо само за участниците в състезания/олимпиади по математика/лингвистика да са тайни резултатите? В спорта, музиката, танците - там защо да не е обработка на лични данни?

Има нещо сбъркано в цялото им тълкуване по т.1 от Становището. Децата участват за да покажат знания и ниво на подготовка идентифицирани с имената им.

Според мен обработването на личните данни е налице от организаторите на състезаниети/олимпиадата, а не от участниците.
Публикуването на резултатите от състезание или олимпиада касае прозрачност и публичност на резултатите на участниците.
 Доколкото тези резултати се използват за кандидатстване в училища/за участие в следващи кръгове на олимпиадите/ за предоставяне на стипендии и т.н. те са от обществен интерес и попадат в ЗЗЛД Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:
..
т.5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
..
7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

*

Неактивен maria77bg

 • 90
 • Пол: Жена
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #11 -: 7.04.2017, 00:25 »
Вече и официално:
https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=1059

Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #12 -: 7.04.2017, 08:53 »
хахаха, видяхте ли част от становището:

"Едновременно с писмото, изпратено до КЗЛД, г-жа М.Р. публикува същата информация в интернет форума http://forum.alekdimitrov.com/index.php/topic,60391.0.html  със заглавие: „Протестно писмо до КЗЛД и МОН”. В електронната публикация се призовава да се подкрепи здравия разум и да се изпратят електронни писма до Комисията за защита на личните данни и до Министерството на образованието и науката с приложен текст на писмо, в което да бъде допълнена само информация относно име на подаващия писмото и e-mail."

Браво, Мария, браво Код, явно така трябва да се действа, масова атака до дупка!
Сега да видим обаче какво ще последва на следващите състезания, дано не се налага отново да се пишат писма!

Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #13 -: 7.04.2017, 10:27 »
Дайте да не се заблуждаваме излишно. Борбата за нормално отношение към нас и децата ни сега започва.
Факт: експресно събиране на комисията и ново становище с препоръки.

Противникът е друг - МОН и РУО и вероятно "Империята" ще се опита да отвърне на удара. Днес е ден трети от битката и не мисля да спирам да им изпращам писма. Следващата и най-важна цел е прозрачността. Ако някой има желанието да помогне и да развие едно писъмце около този текст (взет назаем от съфорумник, за което благодаря):
Πpeдлaгaм във вpъзĸa c пpoзpaчнocттa дa ce вĸлючи и изиcĸвaнe в peглaмeнтитe нa вcичĸи oлимпиaди и cъcтeзaния  зa зaдължитeлнo пyблиĸyвaнe нa ycлoвиятa и ĸpитepиитe зa oцeнĸa, ĸaĸтo и възмoжнocттa зa пpeглeд нa paбoтитe и ĸoнтecтaции.
Всеки може да предложи примери и документи, с които да покажем фрапиращи грешки и да подкрепим тезата за необходимостта от прозрачност.

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #14 -: 7.04.2017, 11:18 »
Така е, просто сега усилията трябва да се насочат към МОН, КЗЛД даде необходимото становище, което върши работа.

Аз и по-горе постнах - тук съм описал неуредиците през тази учебна година в състезанията, някои от които предизвикани от липса на прозрачност:

http://alekdimitrov.com/comment.asp?NID=547

Към тях е добре да се добави и разширено описание на проблема с допуснатите от 8 клас до национален кръг. Някой родител от набора трябва да има по-задълбочена информация. Мисля, че има деца от София, с повече точки от тези на допуснатите до Национален кръг, които въобще не са били предложени.

Силен довод е и гафа с Олимпиадата по Физика, до който се стигна заради засекретяване:
http://www.prirodninauki.bg/wp-content/uploads/2017/04/klasyrane_8-klas_fynal_koryhyran-1.pdf

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Нацционална комисия
за класиране на ученици от възрастова група 2 (учебно съдържание за 8. клас) на Областния кръг на
олимпиадата по физика
Днес, 03.04.2017 г., Националната комисия за провеждане на Олимпиадата по физика разгледа постъпилото писмо с изх. № 0462-035 /
31.03.2017 г. от МОН и доклад с изх. № РУО1-6100/30.03.2017 г. от РУО - София-град относно допуснати неточности при засекретяване на
писмените работи на учениците от възрастова група 2 (учебно съдържание за) 8. клас на Областния кръг на олимпиадата, както и предприетите
действия по установяване на действителните автори на неправилно засекретените класирани работи. Комисията счита, че представените в двата
документа обстоятелства безспорно доказват, че работа с фикт. № 2202483 принадлежи на Борис Панайотов от 9. клас на СМГ, а работа с фикт.
№ 2202461 принадлежи на Васил Николов от 8. клас на ПЧМГ. В тази връзка учениците Елисавета Георгиева и Игнес Симеонова от 9. клас на
СМГ, които вследствие на допуснатата при засекретяването грешка фигурират под тези номера в класирането от 20.03.2017 г., не се допускат до
участие в Наионалния кръг, защото техните действителни работи, с номера съответно 2202482 и 2202477, не носят нужния брой от 20 точки, за
да бъдат арбитрирани от Националната комисия. Националната комисия предлага ученицците Борис Панайотов и Васил Николов да бъдат
включени в списъка с участницци на Националния кръг на олимпиадата по физика, съответно на 1. и на 6. място, като им бъдат признати
следните резултати.

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #15 -: 7.04.2017, 11:23 »
Да започнем с молбите / исканията, които е редно да се отправят към МОН.
Може би нещо такова - извадка от горния материал?

1. Моля за ясни и прозрачни регламенти за прием в математически гимназии, за определяне на национални отбори за международни математически състезания, публикувани в началото на учебната година и нетърпящи промени по-натам.

2. Моля за максимална прозрачност - да не се покриват грешки на съставители на задачи и проверители. Моля, в максимално кратки срокове трябва да бъдат публикувани условия на състезателните теми и решения и критерии за оценката им.

3. Моля, в регламента на всички състезания и Олимпиади, които са доброволни, а не задължителни събития да се включи текст, че с явяването си, състезателят и настойниците му са съгласни и са наясно, че резултатът му ще бъде публикуван в онлайн пространството

4. Моля, да определите конкретен човек, който да отговаря за навременното публикуване на състезателни теми, критерии, резултати и класирания и това да се прави за всички състезания и Олимпиади под егидата на МОН, без изключение.

Едно ново писмо до министъра на МОН с тези молби евентуално?
   

*

Неактивен maria77bg

 • 90
 • Пол: Жена
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #16 -: 7.04.2017, 12:20 »
Да започнем с молбите / исканията, които е редно да се отправят към МОН.
Може би нещо такова - извадка от горния материал?

1. Моля за ясни и прозрачни регламенти за прием в математически гимназии, за определяне на национални отбори за международни математически състезания, публикувани в началото на учебната година и нетърпящи промени по-натам.

2. Моля за максимална прозрачност - да не се покриват грешки на съставители на задачи и проверители. Моля, в максимално кратки срокове трябва да бъдат публикувани условия на състезателните теми и решения и критерии за оценката им.

3. Моля, в регламента на всички състезания и Олимпиади, които са доброволни, а не задължителни събития да се включи текст, че с явяването си, състезателят и настойниците му са съгласни и са наясно, че резултатът му ще бъде публикуван в онлайн пространството

4. Моля, да определите конкретен човек, който да отговаря за навременното публикуване на състезателни теми, критерии, резултати и класирания и това да се прави за всички състезания и Олимпиади под егидата на МОН, без изключение.

Едно ново писмо до министъра на МОН с тези молби евентуално?
 
Някои от въпросите съм ги задавала и ето накратко отговорите на МОН:
1. Регламенти има и са установени със заповед еди коя си. Промени не се предвиждат.
2. Има назначена комисия, която следи за прозрачността на провежданите състезания.
За непубликуване на условията ще измислят нещо от рода за авторското право или подобно. Последното изречение е мое предположение, не съм задавала такъв въпрос и нямам отговор.
По точка 3 ще напишат, че в предното становище на КЗЛД е имало друго предложение, възприели са го и затова така го провеждат. Може би т.3 трябва да не е молба а въпрос: Защо след като според становище на КЗЛД от 05.04 е законосъобразно оповестяването на резултати като това е предварително заложено в регламента, се налага да се подписват декларации, с които се затруднява явяването на състезания/олимпиади, увеличават се учителските задължения и се затруднява обявяване на класиране поради допълнително сортиране на работите с и без декларации? Не съм убедена в текста. Трябва пак някой юрист да удари едно рамо.
По т.4 сигурно има такъв човек, но кой е той и как можем да осъществяваме връзка с него? Аз бях питала РУО София кой е отговорен да следи, че всички училища са поставили на достъпно за родители и ученици място резултатите от НОМ, но все още нямам отговор. Предполагам няма и да получа, защото минаха почти 2 месеца.

Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #17 -: 7.04.2017, 13:46 »
Тази майка от 51 училище която е писала до комисията като не иска резултатите на нейното дете да не се виждат да не участва по състезания.Напълно подкрепям -състезания с имена и резултати публично оповестени. Мамините детенца да си стоят в къщи като им е толкова крехка психиката.Отведнъж шампион не се става.Трябва да минеш през трудностите , да се бориш и да се развиваш.Това в момента е пълна тъпотия. Аз водя детето си доброволно на състезание,плащам си от джоба и накрая пратили неговия резултат в училището.И аз почвам да се обаждам и почват едни въпроси,ама за кое състезание, ама кога са ги пратили и т.н. Да се пише ясно в началото  че резултатите ще са публични и който не му изнася да не участва.

*

Неактивен maria77bg

 • 90
 • Пол: Жена
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #18 -: 7.04.2017, 15:13 »
Майката от 51-во се е жалвала за разлепени резултати от НВО, а не за състезание, на което е записала детето си. Тя няма вина за създалата се ситуация.

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #19 -: 7.04.2017, 16:22 »
Майката от 51-во се е жалвала за разлепени резултати от НВО, а не за състезание, на което е записала детето си. Тя няма вина за създалата се ситуация.

Не бих се съгласил.
Да основната вина е на КЗЛД за неиздържаното решение и на МОН - за начина по който прилагат нещо откровено вредно.
Но майката има съществена вина. Отделно, против съм и не виждам причини да се крият резултати от изпити и проверки.
На същия принцип, утре ще получим становище от МОН, че ПМС и ЕК за 4 клас не са състезания, а изпити за прием в МГ и затова резултати с имена и класиране няма да има...

*

Неактивен maria77bg

 • 90
 • Пол: Жена
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #20 -: 7.04.2017, 16:45 »
Аз също съм против всички тайни резултати от каквото и да е. Не ми харесва и системата с НВО след 7ми клас. Изпитите за НВО са състезание, щом с резултата си кандидатстваш! Изпитът за твой си сертификат е друга работа (просто на никой не му пука с колко точки си покрил даден сертификат и е излишно да е публично). Когато има каквото и да е съревнование, то всички постижения е редно да са публични.
За мен майката няма никаква вина. Хора разни, претенции - хиляди. Тук идва ролята на МОН, което трябва да създаде недвусмислени, точни и най-вече смислени правила, които да защитават интересите на всички ни, а не да отварят вратички за корупция, връзкарство или тарикатлък.

*

Неактивен skameykin22

 • 1
 • Пол: Мъж
  • продажа урн	бетонных
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #21 -: 5.05.2017, 12:31 »
Да, всяко може да бъде.

Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #22 -: 5.05.2017, 13:31 »
Според мен писмата до МОН трябва да се изпращат с копие до Омбудсмана за да знаят от МОН, че трябва да се поразмърдат, тъй като друг орган ще им диша във врата.

Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #23 -: 6.05.2017, 12:54 »
Новини от вчера от МОН :http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2595. Просто нямам думи.                                                                                                                 
    Резултати от участия в олимпиади, състезания и изпити ще се проверяват по начин, който гарантира защита на личните данни на учениците и максимална прозрачност.

Информация за класирането ще се получава чрез входящ или персонален код, с който всеки участник или родителите му да влизат в страницата на училището, на РУО или на МОН.

Друг вариант е оповестяване на списъци с резултати и класиране чрез използване само на входящи или произволно избрани номера, без изписване на трите имена или друг вид идентификационни признаци на учениците.

Допуска се и индивидуална проверка в списък, съхраняван от директора на съответното училище, но само срещу служебна бележка с входящия номер на ученика или след представяне на документ за самоличност.

Възможно е и публично обявяване, но само ако има декларация за информирано съгласие на всеки участник или на неговия родител за оповестяване на личните данни, част от които са и резултатите. Оповестяване на списъци ще се допуска и ако това е изрично предвидено в регламента на съответното състезание.


Това се препоръчва в писмо на министъра на образованието и науката до началниците на регионалните управления на образованието по повод многобройни запитвания за начина, по който може да се достигне до резултатите.

Вариантите за информиране за резултатите от олимпиади и състезания през тази учебна година са посочени в становище на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, според което публикуването трябва да съответства на общите принципи за достъп до информация и защита на личните данни, на предпочитанията на законните представители на учениците и на най-удобните за заинтересованите лица механизми.

Няма пречка списъците с разпределението на явяващите се на изпит деца в училище да бъдат поставени на подходящо място в сградата на съответното учебно заведение.

Заради съществуващите различни подходи и значителния обществен интерес, МОН ще регламентира реда, условията за създаването на организация за публичното оповестяване на резултати и класирания в подзаконов нормативен акт и в регламентите за олимпиадите и националните състезания през следващата учебна година.

*

Неактивен kod

 • 582
 • Пол: Мъж
  • Alek Dimitrov
Re: Протестно писмо до КЗЛД и МОН
« Отговор #24 -: 6.05.2017, 19:21 »
Аз новина... не виждам.
Преписали са части от становища на КЗЛД.
Ако има новина, тя е в заглавието им, което за съжаление дава указания, че не смятат да използват възможностите в тълкуванията на КЗЛД така, че да се съобразят максимално с искане на учители и родители, напротив.
За съжаление, политиците в България не проявяват необходимата далновидност и страх от гласа на народа, винаги се мислят за недосегаеми, на по-високо ниво.