Последни публикации

Страници: [1] 2 3 4 ... 10
1
Математически задачи / Re: пропорции
« Последна публикация от djeska15 - 7.09.2018, 18:42 »
може ли малко помощ за тази задачка :Силвия направила анкета със съучениците си за разпределяне на свободното време.оказало се че времето за комп.игри и разговори в интернет е 50% от свободното им време.Времето за спорт и за гледане на телевизия е съответно 20% и 10% от свободното им време.Отношението на времето за четене на книги към времето за гледане на телевизия е 1:2,а отношението на времето за разходки към времето за четене на книги е 3:1.
а)по колко % от свободното време се използва за четене на книги и з разходка?
б)намерете отношението на времето за компютърни игри и разговори в интернет към общото време ,отделено за спорт и разходки
в)ако за четене на книги учениците отделят по половин час то по колко време отделят за спорт?

Благодаря ви!
2
Математически задачи / Re: пропорции
« Последна публикация от DT2018 - 7.09.2018, 10:58 »
може ли малко помощ за тази задачка :Силвия направила анкета със съучениците си за разпределяне на свободното време.оказало се че времето за комп.игри и разговори в интернет е 50% от свободното им време.Времето за спорт и за гледане на телевизия е съответно 20% и 10% от свободното им време.Отношението на времето за четене на книги към времето за гледане на телевизия е 1:2,а отношението на времето за разходки към времето за четене на книги е 3:1.
а)по колко % от свободното време се използва за четене на книги и з разходка?
б)намерете отношението на времето за компютърни игри и разговори в интернет към общото време ,отделено за спорт и разходки
в)ако за четене на книги учениците отделят по половин час то по колко време отделят за спорт?

а) Времето за четене на книги към времето за гледане на телевизия 1:2, т.е. 2 пъти по-малко, а времето за гледане на телевизия е 10% от където следва, че времето за четене на книги е 5%
Време за разходка към четене 3:1, т.е. 3 пъти повече или 3.5% = 15%
б) Време за КИ и разгвори в интернет - 50%. Време за спорт и разходки 20%+15%=35%, т.е. търсим какво е отношението на 50% към 35% или 50:35=10:7
в) Четене на книги - 5%, спорт - 20%. Т.е. 4 пъти повече време отделят за спорт 4*1/2=2 часа
3
Математически задачи / пропорции
« Последна публикация от djeska15 - 4.09.2018, 18:46 »
може ли малко помощ за тази задачка :Силвия направила анкета със съучениците си за разпределяне на свободното време.оказало се че времето за комп.игри и разговори в интернет е 50% от свободното им време.Времето за спорт и за гледане на телевизия е съответно 20% и 10% от свободното им време.Отношението на времето за четене на книги към времето за гледане на телевизия е 1:2,а отношението на времето за разходки към времето за четене на книги е 3:1.
а)по колко % от свободното време се използва за четене на книги и з разходка?
б)намерете отношението на времето за компютърни игри и разговори в интернет към общото време ,отделено за спорт и разходки
в)ако за четене на книги учениците отделят по половин час то по колко време отделят за спорт?
4
Математически задачи / Re: Помощ за решения на задачи
« Последна публикация от DT2018 - 30.08.2018, 09:23 »
Тази задача е с чертеж но се постарах да я опиша.
Триъгълник със страни 7, 24 и 25. Построена е височина към противоположната страна от върха образуван от страните 7 и 24. Намерете височината.
Благодаря предварително!
Височина към хипотенузата в правоъгълен триъгълник h=7*24/25=168/25
5
Математически задачи / Re: Помощ за решения на задачи
« Последна публикация от stella77 - 29.08.2018, 13:20 »
Тази задача е с чертеж но се постарах да я опиша.
Триъгълник със страни 7, 24 и 25. Построена е височина към противоположната страна от върха образуван от страните 7 и 24. Намерете височината.
Благодаря предварително!
6
Математически задачи / Re: Помощ за решения на задачи
« Последна публикация от stella77 - 28.08.2018, 17:24 »
Благодаря!
7
Математически задачи / Re: Помощ за решения на задачи
« Последна публикация от DT2018 - 28.08.2018, 16:36 »
Задачата е на английски, може би не я превеждам правилно. Ето го оригиналът:
A 3-digit number has exactly 3 positive factors. Find the maximum value of this 3-digit number.

Значи да има 3 делителя. Едно число щом има нечетен брой делители, то е точен квадрат. За да са точно 3, то трябва да е квадрат на просто число. От тука лесно се намира за най-голямото трицифрено число е 961=31*31
8
Математически задачи / Re: Помощ за решения на задачи
« Последна публикация от stella77 - 28.08.2018, 15:46 »
Задачата не изглежда да е коретно поставена. 999 е най-голямото трицифирено число и 999=3*9*37
Ако се иска да има точно 3 различни делителя, т.е. освен 1 и себе си да има още точно един делител, то числото е точен квадрат на просто число и най-голямото такова е 961=31*31 (различни делители 1, 31 и 961).
Ако се иска да се намери число, което като се разложи на прости множители има точно три множителя, то е 994=2*7*71 (по-големите не стават, защото 999=3*3*3*37, 998=2*499, 997 е просто, 996=2*2*3*83, 995=5*199)
Задачата е на английски, може би не я превеждам правилно. Ето го оригиналът:
A 3-digit number has exactly 3 positive factors. Find the maximum value of this 3-digit number.
9
Математически задачи / Re: Помощ за решения на задачи
« Последна публикация от DT2018 - 28.08.2018, 14:57 »
Може ли помощ за решение на задача: Трицифрено число има точно три множителя. Намерете максималната стойност на трицифреното число.
Благодаря!
Задачата не изглежда да е коретно поставена. 999 е най-голямото трицифирено число и 999=3*9*37
Ако се иска да има точно 3 различни делителя, т.е. освен 1 и себе си да има още точно един делител, то числото е точен квадрат на просто число и най-голямото такова е 961=31*31 (различни делители 1, 31 и 961).
Ако се иска да се намери число, което като се разложи на прости множители има точно три множителя, то е 994=2*7*71 (по-големите не стават, защото 999=3*3*3*37, 998=2*499, 997 е просто, 996=2*2*3*83, 995=5*199)
10
Математически задачи / Re: Помощ за решения на задачи
« Последна публикация от stella77 - 27.08.2018, 18:49 »
Може ли помощ за решение на задача: Трицифрено число има точно три множителя. Намерете максималната стойност на трицифреното число.
Благодаря!
Страници: [1] 2 3 4 ... 10