Условия за Регистрация

Правила на форума

Регистрация в този форум е безплатна! Ние настояваме, да спазвате правилата и политиките, описани подробно по-долу. Ако сте съгласни с условията, моля, сложете отметка в полето "Съгласен съм" и натиснете бутона" Регистрация "по-долу. Ако желаете да отмените регистрацията, кликнете тук за да се върнете към началото на форума.
Вие се съгласявате, чрез използването на този форум, да не публикувате материали, които са неверни, клеветнически, обидни, вулгарни, заплашителни, неприлични, заплашителни, нарушаващи неприкосновеността на личния живот на човека, материали за възрастни или по друг начин в нарушение на всички международни или български закони. Вие също се съгласявате да не публикувате материали с авторски права, освен ако не притежавате авторските права или имате писмено съгласие от собственика на материали с авторски права. Спам, наводнение, реклами, верижни писма, пирамидални схеми, и увещаване също са забранени в този форум.
Имайте предвид, че е невъзможно за персонала и собствениците на този форум, да потвърдят валидността на постовете. Моля, не забравяйте, че ние не можем да осъществим активно наблюдение на публикувани съобщения и не сме отговорни за съдържанието им. Не гарантираме точността, пълнотата или полезността на представената информация. В публикуваните съобщения се изразява мнението на автора, а не непременно възгледите на този форум, неговите служители и собственика му. Всеки, който смята, че публикувано съобщение е нежелателно се насърчава да уведоми администратор или модератор на този форум незабавно. Персоналът и собственикът на този форум си запазват правото да премахват неподходящо съдържание, в рамките на разумен период от време, ако преценят, че отстраняването е необходимо. Това е ръчен процес, все пак, моля разберете, че те не са в състояние да премахват или редактират специално съобщения незабавно.
Вие оставате единствено отговорни за съдържанието на Вашите публикувани съобщения. Собствениците на този форум си запазват правото да разкриват самоличността на потребител (или други, свързани с информацията, събрана за тази услуга) в случай на официално оплакване или правни действия, произтичащи от всяко действие на потребителя, породено от използването на този форум.
Вие се съгласявате да си изберете потребителско име, аватар и подпис, които да не целят обида/критика/подобие/реклама на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго), също така да не съдържат политически, расистки или порнографски детайли, сцени на насилие, както и образи на обществено познати личности (по последното се допускат изключения, ако никой администратор/модератор или участник на AlekDimitrov.com форум няма възражения). Ние също силно препоръчваме да използвате сложна и уникална парола за вашия профил, за предотвратяване на кражби.
След като се регистрирате и влезете в този форум, ще можете да попълните подробен профил. Ваша отговорност е да представите точна информация. Имайте предвид, че с всеки пост, Вашият IP адрес се записва, в случай, че потребителят трябва да бъдат забранен от този форум, или от интернет доставчика му. Това ще се случи, само в случай на сериозно нарушение на това споразумение.

Условия, препоръки и важна информация
За писане във форума на AlekDimitrov.com регистрацията е задължителна. Регистрацията изисква наличие на валиден e-mail адрес. Не се допуска регистриране на двама или повече участници с един e-mail aдрес, както и писането на двама или повече участници от едно потребителско име.
На всеки един участник във форума, чието участие не противоречи на правилата на форума или на законите в страната се гарантира правото на достъп до AlekDimitrov.com форуми, правото на мнение, защита на личното достойнство и осигуряване на конфиденциалност. IP адресите на участниците се записват в log на форума, но не се показват публично.
Мненията във форумите на AlekDimitrov.com се оставят доброволно, безвъзмездно и с цел взаимопомощ. Авторите им не могат да изискват компенсация за публикувани текстове под никаква форма. Автор на мнения не може да изисква отстраняването им от форума в случай на решение да не участва повече във форумите на AlekDimitrov.com. Всички мнения във форумите AlekDimitrov.com могат да бъдат използвани от собствениците на форума по тяхно усмотрение.
Забранено е добавянето на препратки /линкове/ в подписа /сигнатурата/. Обсъждане на работата на администратори/модератори е забранено. Теми с подобно съдържание ще бъдат отстранявани от форума, а нарушителите ще бъдат наказвани. Предложения по оптимизация работата на форума се правят само на определеното за целта място, раздел "AlekDimitrov.com Форуми" -> "За форума и сайта".

Форумът е отворен 7 дни в седмицата, 24 часа на ден, 365 дни в годината. Дните и часовете за профилактика, обновяване/смяна на софтуера на форума или архивиране на базата данни, свързани с необходимост от спиране на форума, ще бъдат обявявани предварително на видимо за всички участници място.
AlekDimitrov.com не носи отговорност за достоверността на информацията която публикува всеки един потребител на форума.