AlekDimitrov Форум за математика

Образование, математика, състезания => Състезания по Математика => Темата е започната от: kod в 19.04.2019, 12:31

Титла: Великденско Математическо Състезание - ВМС 2019
Публикувано от: kod в 19.04.2019, 12:31
Официална страница
(http://alekdimitrov.com/matematika-sastezania/img/VMS.jpg) (http://iztok-smb.com/)

Дата на провеждане - събота, 20 април 2019
Час на провеждане:
За 1 и 2 клас - от 8:30 до 10 часа;
За всички останали - от 10:30 до 12:30 часа;


Място на провеждане
Много училища в редица български градове.
Повече информация за записване и контакти по градове (http://kmsvms.iztok-smb.com/)


Разпределение на участниците
Разпределение по зали за Великденско математическо състезание за 1-2 клас САМО ЗА 125 СУ  (https://iztok-smb.com/vms_1_2_19_raz.xlsx)

Разпределение по зали за Великденско математическо състезание за 3-12 клас САМО ЗА 125 СУ  (https://iztok-smb.com/vms_raz_3_12.xlsx)


Детайли
Великденското математическо състезание е за ученици от 1 до 12 клас.
Времето за решение на темите със задачи за ученици от 1 и 2 клас е 90 минути, а за всички по-горни класове - 120 минути.
Темите са съставени от 15 задачи с избираем отговор.
Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни, като първите 3 са цифри, а последният - Друг Отговор. Посочването на Друг Отговор се приема за вярно само ако допълнително е записан и верен резултат.
Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 1 точка, от 4 до 6 с по 3 точки, от 7 до 9 с по 5 точки, от 10 до 12 с по 7 точки и от 13 до 15 с по 9 точки.

Задачите за 7 клас са в модифициран формат, съвпадащ с този на Националното Външно Оценяване - НВО след 7 клас.
Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни, за задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA, а задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени.
Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки.
Максималният брой точки за 7 клас е 100.

Информация, новини, задачи и решения от Великденско Математическо Състезание (http://alekdimitrov.com/matematika-sastezania/velikdensko-ms.asp)


Задачи и отговори от Великденско Математическо Състезание - ВМС (http://klasirane.com/VMS.asp)


Резултати от Великденско Математическо Състезание - ВМС 2019
Резултати ВМС 2019 - Ловеч (https://pmg-lovech.com/documents/VMS_2019_fiktiven.xls)
Резултати ВМС 2019 - СОУ Иван Вазов - Плевен (https://www.suivanvazov.com/velikdensko-matematichesko-sastezanie-20-04-2019-g-ot-10-00-chasa/)
Резултати ВМС 2019 - Плевен, СМБ (https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIQ1Lf7gNb5y6Rg&cid=E7D19A6A354901BE&id=E7D19A6A354901BE%21776&parId=E7D19A6A354901BE%21757&o=OneUp)
Резултати ВМС 2019 - Русе (http://smb-ruse.com/materials/VMS2019-rezultati.pdf)
Титла: Re: Великденско Математическо Състезание - ВМС 2019
Публикувано от: kod в 20.04.2019, 16:22
Задачи и отговори от Великденско Математическо Състезание 2019 (https://klasirane.com/VMS.asp)
Титла: Re: Великденско Математическо Състезание - ВМС 2019
Публикувано от: kod в 20.04.2019, 16:24
Резултати ВМС 2019 - СОУ Иван Вазов - Плевен (https://www.suivanvazov.com/velikdensko-matematichesko-sastezanie-20-04-2019-g-ot-10-00-chasa/)
Титла: Re: Великденско Математическо Състезание - ВМС 2019
Публикувано от: kod в 20.04.2019, 16:30
Резултати ВМС 2019 - Ловеч (https://pmg-lovech.com/documents/VMS_2019_fiktiven.xls)
Титла: Re: Великденско Математическо Състезание - ВМС 2019
Публикувано от: kod в 21.04.2019, 07:35
Резултати ВМС 2019 - Плевен, СМБ (https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIQ1Lf7gNb5y6Rg&cid=E7D19A6A354901BE&id=E7D19A6A354901BE%21776&parId=E7D19A6A354901BE%21757&o=OneUp)
Резултати ВМС 2019 - Русе (http://smb-ruse.com/materials/VMS2019-rezultati.pdf)