AlekDimitrov Форум за математика

Образование, математика, състезания => Образование => Темата е започната от: kod в 17.08.2017, 16:55

Титла: Олимпиади през учебната 2017 / 2018. Информация и дати на провеждане
Публикувано от: kod в 17.08.2017, 16:55
График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2016-2017 година
(http://alekdimitrov.com/newsimages/olimpiada_9.jpg)

ОЛИМПИАДАУЧИЛИЩЕН КРЪГОБЛАСТЕН КРЪГНАЦИОНАЛЕН КРЪГ
Интердисциплинарна
олимпиада „Знам и мога”  за ученици от ІV клас
20.01.2018 г.
9:00 ч.
24.02.2018 г.
9:00 ч.
31.03.2018 г. , от 09:00 ч. , РУО - София
Български език и литературадо 07.01.2018 г.04.02.2018 г.31.03.-01.04.2018 г.
РУО - Сливен
Английски езикдо 14.01.2018 г.10.02.2018 г.
14:00 ч.
25.03.2018 г., 10:00 часа,
РУО – Кърджали
Немски езикдо 31.01.2018 г.17.02.2018 г.
9.00 ч.
15.03.-17.03.2018 г.,
РУО - Благоевград
Руски езикдо 14.01.2018 г.10.02.2018 г.
9:00 ч.
17.03.2018 г., 09:00 часа ,
СУ „Гео Милев”, РУО-Варна
Испански езикдо 31.01.2018 г.17.02.2018 г.
9:00 ч.
31.03. 2018 г. 10:00 ч.
РУО- Велико Търново
Френски езикдо 31.01. 2018 г.17.02.2018 г.
9:00 ч.
24.03.2018 г. 10:00 ч.
РУО - Пловдив
Италиански езикдо 31.01. 2018 г.17.02.2018 г.
9:00 ч.
24.03.2018 г. 10:00 ч.
РУО-София-град
Математикадо 22.12.2017 г.03.02.2018 г.
9:00 ч.
13.04.-16.04.2018 г.,
РУО-София-град
Информатикадо 17.12.2017 г.17.02.2018 г.17.03.-18.03.2018 г.,
РУО – Стара Загора
Информационни
технологии
до 14.01.2018 г.до 11.03.2018 г.11.05.-13.05.2018 г.,
РУО - Търговище
Математическа
лингвистика
до 14.01.2018 г.09.02.2018 г.
14:00 ч.
27.04.-29.04.2018 г.,
РУО- Бургас
Философиядо 03.02.2018 г.10.02.2018 г.
9:00 ч.
23.03. -25.03.2018 г.,
РУО – София-град
История и
цивилизация
до 26.01.2018 г.24.02.2018 г.,
9:00 ч.
20.04.-22.04. 2018 г., 08:00
часа, РУО – Велико Търново
Гражданско
образование
до 23.02.2018 г.до 02.03.2018 г.13.04.-15.04.2018 г.,
РУО - Русе
География и
икономика
до 21.01. 2018 г.24.02.2018 г.
9:00 ч.
27.04.-29.04. 2018 г., 08:00 ч.,
РУО – Стара Загора
Физикадо 14.01.2018 г.
включително
18.02.2018 г.
14:00 ч.
27.04.-29.04. 2018 г., 8:00 ч.,
РУО – Русе
Астрономиядо 15.01.2018 г. включително24.02.2018 г.
14:00 ч.
04.05.-06.05.2018 г., 8:00 ч., РУО - Кърджали
Химия и опазване на
околната среда
до 21.01.2018 г.11.02.2018 г.,
9:00 ч.
17.03.-18.03.2018 г.,
РУО - Варна
Биология и здравно
образование
до 31.01.2018 г.25.02.2018 г.,
9:00 ч.
31.03.-01.04.2018 г., 9:00 ч.,
РУО – Ямбол
Техническо чертанедо 17.02.2018 г.24.03.2018 г.20.04.-22.04.2018 г.,
РУО – София-град
Титла: Re: Олимпиади през учебната 2017 / 2018. Информация и дати на провеждане
Публикувано от: kod в 17.08.2017, 17:00
График за провеждане на националните състезания през учебната 2017-2018 година

В графика не са включени състезанията по математика. Тях можете да намерите в актуалния и подробен календар на математическите състезания (http://alekdimitrov.com/calendar.asp).

СЪСТЕЗАНИЕВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Информатика1. Национален есенен турнир по информатика – 24.11.- 26.11.2017 г., гр.
Шумен
2. Пролетни  състезания по информатика – 20.04.-22.04.2018 г., гр. Велико
Търново
3. Национален летен турнир по информатика – 08.06.-10.06.2018 г., гр. Пловдив
Информационни технологии1.  Национален  есенен  турнир  по  информационни  технологии  „Джон
Атанасов” – 02.12.-03.12.2017 г., гр. София
2. Национално състезание по компютърни мрежи – 14.04.- 15.04.2018 г., София
Математическа
лингвистика
Национално    състезание    по    математическа    лингвистика,    26.01.    –
28.01.2018 г., гр. Пловдив
Физика1. Есенно национално състезание по физика, 17.11. - 19.11.2017 г., РУО -
Благоевград
2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 26.01.-28.01.2018 г., РУО - Враца
3. Пролетно национално състезание по физика, 09.03.-11.03.2018 г.,  РУО
– Стара Загора
Химия и
опазване на околната среда
Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 21.04.-22.04.2018 г., РУО
- Ловеч
Природни науки
и екология
Представяне и защита на проекти, 25.11.-26.11.2018 г., РУО - Кюстендил
Природни науки и екологияНационално  състезание  „Акад.  Любомир  Чакалов“  по  природни  науки
(химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 09-10 юни
2018 г., РУО – София-град
Ключови
компетентности по природни науки
Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология),
02.12 - 03.12.2017 г., РУО - Плевен
Технологии„Виртуално предприятие” – 13.04. - 14.04.2018 г., гр. София
Английски езикНационално състезание за речеви и комуникативни умения на английски
език
Общински кръг – до 08.10.2017 г. Областен кръг – до 22.10.2017 г.
Национален кръг – 11.11. - 12.11.2017 г., гр. Сливен
Английски езикФестивал на авторска драматургия и театър на английски език
Областен кръг – до 11.02.2018 г.
Национален кръг – 10.03. - 11.03.2018 г., гр. Ловеч
Немски езикНационален конкурс за театър на немски език в гр. Сливен, 25.04. -
27.04.2018 г.
Немски езикНационално състезание за написване на есе
Областен кръг – м.ноември 2017
Национален кръг – м март 2018, град София
Френски езикНационален конкурс за театър на френски език, април 2018 г.
Испански езикНационален конкурс за театър на испански език, февруари - март 2018 г.
Английски език,
Испански език, Италиански език, Немски език, Руски език, Френски език
Многоезично състезание
Областен кръг – 21.10.2017 г.
Национален кръг – 25.11.2017 г., гр. Плевен
РелигияНационален конкурс „Бог е любов”, Областен кръг – до 02.04.2018 г.
Национален кръг – юни 2018 г., Стара Загора
МузикаНационално състезание  Музикална игра „Ключът на музиката“
- Областен кръг –  23.02.2018 г.
- Национален кръг – 23.03.--25.03.2018 г., гр. Пловдив
ХореографияНационално състезание „Фолклорна плетеница”
- Областен кръг – до 27.04.2018 г.
- Национален кръг – 01.06.-03.06.2018 г., гр. Пловдив
Титла: Re: Олимпиади през учебната 2017 / 2018. Информация и дати на провеждане
Публикувано от: Дидева в 10.09.2017, 14:16
Имам навика периодично да преглеждам страницата на МОН. Преди малко попаднах на един документ (http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=11173) там.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на Министерството на
образованието и науката, за сферата на дейност на Министерството на образованието и науката (МОН)

...............................
№20 - Олимпиади и национални състезания: регламенти, класиране, изпитни материали


Не знам кога точно е публикуван, но допускам, че не е сега.
Титла: Re: Олимпиади през учебната 2017 / 2018. Информация и дати на провеждане
Публикувано от: kod в 10.09.2017, 16:04
Дано са редовни тази година...
Титла: Re: Олимпиади през учебната 2017 / 2018. Информация и дати на провеждане
Публикувано от: kod в 19.10.2017, 11:08
ОБНОВЕН ГРАФИК за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2017/2018 година

ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ  КРЪГ ОБЛАСТЕН  КРЪГ НАЦИОНАЛЕН  КРЪГ
Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога”  за ученици от ІV клас 20.01.2018 г.  9:00 ч. 24.02.2018 г. 9:00 ч. 31.03.2018 г. , от 09:00 ч. ,
РУО - София
Български език и литература 17.12.2017 г.
09.00 ч.
04.02.2018 г. 31.03.-01.04.2018 г.
РУО - Сливен
Английски език до 14.01.2018 г. 10.02.2018 г.  14:00 ч. 25.03.2018 г., 10:00 часа, 
РУО – Кърджали 
Немски език до 31.01.2018 г. 17.02.2018 г. 
9.00 ч.
16.03.-18.03.2018 г., 
РУО - Благоевград 
Руски език 13.01.2018 г.
14.00 ч.
10.02.2018 г.  9:00 ч. 17.03.2018 г., 09:00 часа ,  СУ „Гео Милев”, РУО-Варна
Испански език до 31.01.2018 г. 17.02.2018 г.  9:00 ч. 31.03. 2018 г. 10:00 ч. РУО- Велико Търново
Френски език до 31.01. 2018 г. 17.02.2018 г.  9:00 ч. 24.03.2018 г. 10:00 ч. 
РУО - Пловдив
Италиански език до 31.01. 2018 г. 17.02.2018 г.  9:00 ч. 24.03.2018 г. 10:00 ч. 
РУО-София-град
Математика 16.12.2017 г.
09.00 ч.
03.02.2018 г.  9:00 ч. 13.04.-16.04.2018 г., 
РУО-София-град
Информатика до 06.01.2018 г. 17.02.2018 г. 17.03.-18.03.2018 г.,  РУО – Стара Загора
Информационни технологии до 14.01.2018 г. до 11.03.2018 г. 11.05.-13.05.2018 г.,  РУО - Търговище
Математическа лингвистика 13.01.2018 г.
09.00 ч.
09.02.2018 г.  14:00 ч. 27.04.-29.04.2018 г., 
РУО- Бургас
Философия до 03.02.2018 г. 10.02.2018 г.   9:00 ч. 23.03. -25.03.2018 г., 
РУО – София-град
История и цивилизация до 26.01.2018 г. 24.02.2018 г.,  9:00 ч. 20.04.-22.04. 2018 г., 08:00 часа, РУО – Кърджали
Гражданско образование до 23.02.2018 г. до 02.03.2018 г. 13.04.-15.04.2018 г.,  РУО - Русе
География и икономика до 21.01. 2018 г. 25.02.2018 г.  14:00 ч. 27.04.-29.04. 2018 г., 08:00 ч.,
РУО – Стара Загора
Физика 14.01.2018 г.
13.00 ч.
18.02.2018 г.  14:00 ч. 02.04.-04.04. 2018 г., 8:00 ч.,
РУО – Русе
Астрономия до 15.01.2018 г. включително 24.02.2018 г.  14:00 ч. 04.05.-06.05.2018 г., 8:00 ч., 
РУО - Кърджали
Химия и опазване на околната среда 21.01.2018 г.
09.00 ч.
11.02.2018 г.,  9:00 ч. 17.03.-18.03.2018 г., 
РУО - Варна
Биология и здравно образование 28.01.2018 г.
14.00 ч.
25.02.2018 г.,  9:00 ч. 31.03.-01.04.2018 г., 9:00 ч.,
РУО – Ямбол 
Техническо чертане до 17.02.2018 г. 24.03.2018 г. 20.04.-22.04.2018 г.,  РУО – София-град

Титла: Re: Олимпиади през учебната 2017 / 2018. Информация и дати на провеждане
Публикувано от: nikoleta_iv в 28.02.2018, 19:33
Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога”  за ученици от ІV клас -
Къде ще се публикуват резултатите от областния кръг? На сайта на  РУО Пловдив не намирам никаква информация по темата.
Титла: Re: Олимпиади през учебната 2017 / 2018. Информация и дати на провеждане
Публикувано от: L1B2S30 в 28.02.2018, 23:37
Много от РУО-тата са повече от пестеливи откъм информация на техните сайтове.
Затова или се опитайте да се свържете директно с РУО Пловдив и да помолите за съдействие или се обърнете към класният си ръководител, има не малка вероятност до него да е достигнала вече тази информация ....
Титла: Re: Олимпиади през учебната 2017 / 2018. Информация и дати на провеждане
Публикувано от: nikoleta_iv в 1.03.2018, 10:14
Много от РУО-тата са повече от пестеливи откъм информация на техните сайтове.
Затова или се опитайте да се свържете директно с РУО Пловдив и да помолите за съдействие или се обърнете към класният си ръководител, има не малка вероятност до него да е достигнала вече тази информация ....
Благодаря, ще проверя