0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

KOD
Дата на провеждане
Общински кръг на НОМ - в зависимост от мястото на провеждане - между 14 и 20 декември.
За София - събота, 20 декември

Областен кръг на НОМ - вторник, 3 февруари 2015 г. - 09 часа
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО КЛАСОВЕ:
- 4 клас трябва да се яви в 112 ОУ Стоян Заимов, ул. „Княз Ал. Дондуков” №60
- 5 и 6 клас следва да се явят в 18 СОУ Уилям Гладстон, ул. „Пиротска” №68
- 7 клас се явява в 1 СОУ Пенчо Славейков, ул. „Стара планина” №11
- 8, 9, 10, 11 и 12 клас се явяват в НПМГ Акад. Любомир Чакалов, ул. „Бигла” №56
ВАЖНО: Учениците ще бъдат допускани до залите само след представяне на документ за самоличност или ученическа лична карта и трябва да заемат местата си по зали до 08:30 часа. След този час няма да бъдат допускани в съответното училище.

Национален кръг на НОМ - събота / неделя, 17 - 20 април 2015

ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА
17.04.2015
16:30 - 18:30 Регистрация в учителската стая на СМГ
19:00 - 19:30 Техническа конференция и откриване в СМГ
19:30 - Официална вечеря – ресторант „Буквите“

18.04.2015
08:30 - 09:00 Заемане на местата в залите 
09:00 - 13:30 Решаване на задачи ( за 7 и 8 клас – до 13:00)
14:00 - 18:00 Проверка на писмените работи.
18:00 – 19:00 Разкриване на анонимност и контестации за 7 и 8 клас
19:30 – Награждаване на участниците от 7 и 8 клас
 
19.04.2015
08:30 - 09:00 Заемане на местата в залите
09:00 - 13:30 Решаване на задачи
14:00 - 18:00 Проверка на писмените работи.
 
20.04.2015
08:30 - 11:00 Разкриване на анонимност и контестации
12:00 Закриване на Националния кръг на олимпиадата и награждаване на участниците от горен курс


Участие
Право на участие в общинския кръг на националната Олимпиада по Математика имат всички ученици в България от 4-ти до 12-ти клас. Общинският кръг се организира и провежда по училища.
Право на участие в областния кръг на Олимпиадата по Математика получават състезателите, изкарали 16 или повече точки на общинския кръг.
Право на участие в националния кръг на Олимпиадата по Математика получават състезателите, изкарали 16 или повече точки на областния кръг. По изключение, при трудни задачи и ниски резултати в някои от класовете могат да бъдат допуснати и състезатели с по-малко от 16 точки.


Детайли
Националната Олимпиада по математика е едно от най-значимите математически състезания в България.
В зависимост от класа, тя се провежда в 2 или 3 кръга - общински, областен и национален.
Всеки следващ кръг включва все по-сложни задачи.
Общинският и Областният кръг се провеждат за ученици от 4-ти до 12-ти клас, а Националният - за ученици от 7-ми до 12-ти клас.
За ученици от 4-ти до 8-ми клас включително, форматът на общинския, областния и националния кръг е еднакъв - 3 задачи, всяка от които носи 7 точки, общо 21 точки.
До Национален кръг се допускат само ученици от 7-ми и 8-ми клас. Времетраене на всеки кръг от Олимпиадата - 4 часа.
За ученици от 9 до 12 клас, всеки от кръговете включва съответно 3, 4 и 6 задачи. Време за решаване - общински кръг - 4 часа, областен - 4.5 часа, национален 2 х 4 часа и половина.
Националният кръг е с обща тема за 9 - 12 клас и се провежда в 2 последователни дни. Всеки ден се решават по 3 задачи за 4 часа и половина.
Националният кръг на Олимпиадата по Математика е едно от състезанията, чиито резултати се взимат предвид при формирането на отбори на страната ни за международни състезания.


Информация, новини, задачи и решения от Национална Олимпиада по Математика


- Отговори на Задачи от общинския кръг на Национална Олимпиада по Математика - НОМ 2014, проведен на 20.12.2014г. в София за 5 клас
- Отговори на Задачи от общинския кръг на Национална Олимпиада по Математика - НОМ 2014, проведен на 20.12.2014г. в София за 6 клас
- Отговори на Задачи от общинския кръг на Национална Олимпиада по Математика - НОМ 2014, проведен на 20.12.2014г. в София за 7 клас
- Отговори на Задачи от общинския кръг на Национална Олимпиада по Математика - НОМ 2014, проведен на 20.12.2014г. в София за 8 клас


Задачи и Решения от областен кръг на Национална Олимпиада по Математика - НОМ 2014 / 2015

Задачи, Решения и Отговори от 64 Олимпиада по Математика 2015 - Национален кръг за 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас


Допуснати до Национален кръг на НОМ ученици от 7 клас
Борис Василев Геренски 7 МГ Варна 7 7 7 21
Димитър Ясенов Опърлаков 7 МГ Варна 7 7 7 21
Евгени Стаев Кайряков 7 ОМГ Пловдив 7 7 7 21
Иво Владимиров Петров 7 СМГ, София 7 7 7 21
Ралица Юлианова Андреева 7 МГ Варна 7 6 7 20
Дамян Стоянов Францов 7 СМГ, София 7 5 7 19
Мария Огнянова Джогова 7 МГ Варна 7 4 7 18
Добрин Марианов Бараков 7 МГ Плевен 7 5 6 18
Цветелина Цветозарова Стефанова 7 СОУЕЕ, Русе 7 4 7 18
Мартин Русланов Германов 7 ПМГ Стара Загора 7 4 7 18
Мартина Божидарова Димитрова 7 ПМГ Бургас 7 7 3 17
Янислав Роберт Херолд 7 ПМГ Шумен 7 7 3 17
Ирина Атанасова Георгиева 7 ПМГ Бургас 7 2 7 16
Валентин Йорданов Терзиев 7 ПМГ Бургас 7 2 7 16
Виктор Петров Балтин 7 ПМГ Бургас 7 2 7 16
Камелия Каменова Иванова 7 МГ Варна 7 2 7 16
Гавраил Иванов Димов 7 ПМГ Добрич 7 7 2 16
Димитър Любомирав Спасов 7 МГ Пазарджик 7 2 7 16
Александрина Илиянова Иванова 7 СМГ, София 7 2 7 16
Димитър Георгиев Христов 7 СМГ, София 7 2 7 16
Елена Ивайлова Велева 7 107 ОУ, София 7 2 7 16
Алек Кристианов Димитров 7 ПЧМГ, София 7 2 7 16
Борислав Евгениев Любенов 7 СМГ, София 7 2 7 16
Гергана Драгомирова Пейкова 7 73 СОУ, София 7 2 7 16
Мартин Кирилов Димитров 7 СМГ, София 7 2 7 16
Ханг Хоанг Та 7 СМГ, София 7 2 7 16
Костадин Цветомиров Пенчев 7 СМГ, София 7 2 7 16
Христо Иванов Ефимов 7 СМГ, София 7 2 7 16
Тодор Пенев Христов 7 СМГ, София 7 2 7 16
Спасиян Иванов Тодоров 7 СМГ, София 7 2 7 16

Допуснати до Национален кръг на НОМ ученици от 8 клас
Орлин Николаев Кучумбов 8 ПМГ Бургас 7 7 7 21
Любомир Бойков Шойлев 8 ПМГ Бургас 7 7 7 21
Златина Тодорова Милева 8 МГ Варна 7 7 7 21
Кристиян Владимиров Василев 8 ПЧМГ, София 7 7 7 21
Богдан Иванов Симеонов 8 ПЧМГ, София 7 7 7 21
Иван Недков Кирев 8 СМГ, София 7 7 7 21
Йоана Николаева Николова 8 Амер. Колеж, София 7 7 7 21
Златомир Георгиев Папазов 8 Амер. Колеж, София 7 7 7 21
Кирил Каменов Трифонов 8 СМГ, София 7 7 7 21
Борислав Калоянов Антов 8 СМГ, София 7 7 7 21
Людмил Петров Стаменов 8 СМГ, София 7 7 7 21
Борис Александров Барбов 8 СМГ, София 7 7 7 21
Люба Венелинова Конова 8 СМГ, София 7 7 7 21
Пламен Тодоров Иванов 8 СМГ, София 7 7 7 21
Стефан Тодоров Иванов 8 ПМГ Бургас 7 7 6 20
Марко Василев Иванов 8 ПЧМГ, София 6 7 7 20
Бойко Красимиров Борисов 8 СМГ, София 7 6 7 20
Иван-Александър Веселинов Мавров 8 СМГ, София 7 7 6 20
Надежда Пламенова Китипова 8 МГ Варна 7 5 7 19
Силви Мартинова Койчева 8 МГ Варна 7 7 5 19
Деян Генадиев Емилов 8 ПМГ Видин 7 5 7 19
Маргарита Яворова Брейчева 8 СМГ, София 7 7 5 19
Здравко Пламенов Иванов 8 СМГ, София 7 5 7 19
Александра Александрова Савова 8 СМГ, София 7 7 5 19
Чавдар Цветанов Лалов 8 МГ Плевен 7 4 7 18
Констанин Найденов Господинов 8 МГ Русе 7 5 6 18
Георги Георгиев Ангелов 8 СМГ, София 7 6 5 18
Александър Стоянов Бакалов 8 СМГ, София 7 6 5 18
Явор Красимиров Илиев 8 СМГ, София 7 4 7 18
Елинор Валериева Сергеева 8 СМГ, София 6 5 7 18
Александър Тонев Кръстев 8 МГ Варна 7 3 7 17
Ива Ивалинова Иванова 8 МГ Плевен 7 4 6 17
Илко Светозаров Симеонов 8 МГ Плевен 6 7 4 17
Мартин Соколов Николов 8 ПЧМГ, София 5 5 7 17
Денислав Георгиев Георгиев 8 СМГ, София 7 3 7 17
Иван Наумов Несторов 8 ПМГ Бургас 7 4 6 17

Допуснати до Национален кръг на НОМ ученици от 9 клас
Константин Радосветов Гаров 9 ПМГ , Бургас 7 7 6 7 27
Калоян Александров Алексиев 9 СМГ, София 7772 23
Илия Лазаров Божинов 9 ПМГ , Благоевград 7 7 6 1 21
Атанас Боянов Динев 9 ПМГ , Бургас 7 7 5 2 21
Петко Петков Казанджиев 9 ПМГ, Велико Търново 7 7 5 0 19
Александър Георгиев Георгиев 9 МГ , Варна 7750 19
Васил Радков Иванов 9 СМГ, София 7750 19
Кирил Атанасов Бангачев 9 СМГ, София 7750 19
Георги Тошков Димитров 9 СМГ, София 7750 19
Мартин Руменов Чисов 9 МГ , Варна 7740 18

Допуснати до Национален кръг на НОМ ученици от 10 клас
Росен Росенов Бахтев 10 СМГ, София 7 7 7 7 28
Димитър Николаев Маркович 10 МГ , Варна 6 7 7 7 27
Христо Иванов Попов 10 СМГ, София 6 7 7 7 27
Христо Георгиев Папазов 10 АК, София 6 7 7 7 27
Виолета Николаева Наиденова 10 СМГ, София 6 7 7 7 27
Димитър Здравков Ружев 10 СМГ, София 7 7 4 7 25
Иван Иванов Ганев 10 АК, София 7 7 7 4 24
Костадин Светлинов Гаров 10 ПМГ , Бургас 7 7 7 2 23
Веселина Евгениева Стефанова 10 МГ , Варна 7 7 7 2 23
Мария Григорова Делякова 10 СМГ, София 7 7 7 2 23
Мартин Атанасов Касаветов 10 ОМГ, Пловдив 6 7 7 2 22
Георги Ганелинов Русинов 10 СМГ, София 7 7 7 1 22
Никола Емилов Лангов 10 СМГ, София 7 7 7 1 22
Светослав Стефанов Радоев 10 СМГ, София 7 7 7 1 22
Парашкев Атанасов Катерски 10 НПМГ, София 7 7 7 1 22

Допуснати до Национален кръг на НОМ ученици от 11 клас
Александър Незабравков Чергански 11 СМГ, София 7 7 7 7 28
Деница Христова Маркова 11 СМГ, София 7 7 7 7 28
Пламен Георгиев Георгиев 11 ПМГ, Добрич 7 7 7 3 24
Еожен Хачик Овагемян 11 ПМГ , Бургас 7 5 7 2 21
София Красимирова Каменова 11 ПМГ, Видиин 7 7 0 7 21
Божидар Красимиров Ганев 11 СМГ, София 4 3 7 7 21
Мирослав Генов Маринов 11 ОМГ, Пловдив 7 7 4 1 19
Христо Веселинов Венев 11 СМГ, София 1 3 7 7 18
Станислав Георгиев Димитров 11 СМГ, София 3 7 7 0 17
Емануил Михайлов Чижов 11 НПМГ, София 7 3 7 0 17
Марам Зухер Баядсе 11 НПМГ, София 7 7 2 0 16
Цветан Василев Йотов 11 МГ , Варна 5 7 1 2 15
Гергана Марин Георгиева 11 ПМГ , Бургас 5 5 2 2 14
Даниел Райков Атанасов 11 СМГ, София 7 3 3 1 14
Иво Даниел Дилов 11 СМГ, София 7 3 4 0 14
Александър Бориславов Канджички 11 НПМГ, София 7 7 0 0 14

Допуснати до Национален кръг на НОМ ученици от 12 клас
Любен Стефанов Личев 12 МГ, Плевен 7 7 7 7 28
Теофил Петев Тодоров 12 СМГ, София 7 7 7 7 28
Грегориан Веселинов Пириндев 12 СМГ, София 7 7 6 7 27
Георги Иванов Иванов 12 ПМГ, Добрич 7 7 7 3 24
Петър Милков Гайдаров 12 ОМГ, Пловдив 7 7 3 7 24
Емилиян Иванов Рогачев 12 СМГ, София 7 7 2 7 23
Димитър Желязков Дойчев 12 ПМГ, Казанлък 7 7 7 0 21
Александър Антонов Тенев 12 СМГ, София 7 7 0 7 21
Константин Апостолов Терзиев 12 ПМГ, Казанлък 7 7 1 2 17
Теодор Атанасов Вакарелски 12 СМГ, София 7 7 2 1 17
Райна Димчова Гаджева 12 МГ, Пазарджик 5 7 1 3 16
Лиляна Героргиева Видева 12 ОМГ, Пловдив 6 7 0 3 16
Камен Димитров Иванов 12 СМГ, София 7 7 0 2 16
Георги Кирилов Господинов 12 НПМГ, София 7 7 1 1 16
Георги Светлозаров Стефанов 12 ПМГ , Бургас 3 7 5 0 15
Виктория Веселинова Василева 12 ПМГ , Бургас 7 7 1 0 15
Герасим Петров Велчев 12 МГ , Варна 7 7 1 0 15
Васил Ясенов Сарафов 12 МГ , Варна 7 7 1 0 15
« Последна редакция: 28.04.2016, 13:44 от КрИс »
Окончателно класиране от национален кръг на Олимпиада по Математика за 7 клас:

ИМЕУЧИЛИЩЕ1 з.2 з.3 з.Точки
1Евгени Стаев КайряковОМГ, Пловдив77721
2Димитър Ясенов ОпърлаковМГ, Варна77721
3Добрин Марианов БараковМГ, Плевен71715
4Иво Владиславов ПетровСМГ73515
5Борис Василев ГеренскиМГ, Варна27413
6Спасиян Иванов ТодоровСМГ17311
7Виктор Петров БалтинПМГ, Бургас2079
8Гавраил Иванов ДимовПМГ, Добрич7029
9Борислав Евгениев ЛюбеновСМГ1168
10Ханг Хоанг ТаСМГ1708
11Ралица Юлианова АндрееваМГ, Варна7007
12Мартина Божидарова ДимитроваПМГ, Бургас0707
13Алек Кристианов ДимитровПЧМГ2507
14Дамян Стоянов ФранцовСМГ7007
15Александрина Илианова ИвановаСМГ0707
16Елена Ивайлова Велева107 ОУ2024
17Волен Йорданов ТерзиевПМГ, Бургас1124
18Цветелина Цветозарова СтефановаСОУЕЕ, Русе1023
19Тодор Пенев ХристовСМГ1203
20Ирина Атанасова ГеоргиеваПМГ, Бургас1023
21Мария Огнянова ДжоговаМГ, Варна0022
22Димитър Георгиев ХристовСМГ1102
23Костадин Цветомиров ПенчевСМГ1102
24Янислав Роберт ХеролдПМГ, Шумен1001
25Димитър Любомиров СпасовМГ, Пазарджик1001
26Камелия Каменова ИвановаМГ, Варна1001
27Христо Иванов ЕфимовСМГ0000
28Гергана Драгомирова Пейкова73 СОУ0000
29Мартин Кирилов ДимитровСМГ0000
30Мартин Русланов ГермановПМГ, Ст. Загора0000

Окончателно класиране от национален кръг на Олимпиада по Математика за 8 клас:
ИМЕУЧИЛИЩЕ1 з.2 з.3 з.ТОЧКИ
1Кирил Каменов ТрифоновСМГ77721
2Бойко Красимиров БорисовСМГ76720
3Борис Александров БарбовСМГ76720
4Златомир Георгиев ПапазовАК76720
5Чавдар Цветанов ЛаловМГ, Плевен77620
6Кристиян Владимиров ВасилевПЧМГ76720
7Иван-Александър Веселинов МавровСМГ66719
8Борислав Калоянов АнтовСМГ76619
9Денислав Георгиев ГеоргиевСМГ72716
10Богдан Иванов СимеоновПЧМГ73616
11Йоана Николаева НиколоваАК73616
12Александра Александрова СавоваСМГ71715
13Пламен Тодоров ИвановСМГ76215
14Стефан Тодоров ИвановПМГ, Бургас71715
15Люба Венелинова КоноваСМГ71715
16Георги Георгиев АнгеловСМГ71614
17Елинор Валериева СергееваСМГ71614
18Мартин Соколов НиколовПЧМГ71614
19Орлин Николаев КучумбовПМГ, Бургас70613
20Людмил Петров СтаменовСМГ73212
21Александър Стоянов БакаловСМГ50712
22Здравко Пламенов ИвановСМГ26210
23Ива Ивалинова ИвановаМГ, Плевен2068
24Силви Мартинова КойчеваМГ, Варна2068
25Деян Генадиев ЕмиловПМГ, Видин7018
26Иван Недков КиревСМГ2068
27Надежда Пламенова КитиповаМГ, Варна0167
28Александър Тонев КръстевМГ, Варна0066
29Константин Найденов ГосподиновМГ, Русе3025
30Златина Тодорова МилеваМГ, Варна5005
31Марко Василев ИвановПЧМГ3003
32Явор Красимиров ИлиевСМГ3003
33Маргарита Яворова БрейчеваСМГ2103
34Любомир Бойков ШойлевПМГ, Бургас2002
35Иван Наумов НесторовПМГ, Бургас2002
36Илко Светозаров СимеоновМГ, Плевен0000

Окончателно класиране от национален кръг на Олимпиада по Математика за 9 - 12 клас:
ИМЕУЧИЛИЩЕз. 1з. 2з. 3з. 4з. 5з. 6ТОЧКИ
1Любен Стефанов ЛичевПлевен77677337
2Деница Христова МарковаСМГ77177231
3Александър Незабравков ЧерганскиСМГ77277030
4Виолета Николаева НайденоваСМГ77177130
5Емилиян Иванов РогачевСМГ77177130
6Георги Иванов ИвановДобрич73477028
7Станислав Георгиев ДимитровСМГ70477025
8Даниел Райков АтанасовСМГ77270023
9Христо Иванов ПоповСМГ07277023
10Петър Милков ГайдаровПловдив77170022
11Пламен Георгиев ГеоргиевДобрич70177022
12Теофил Петев ТодоровСМГ70177022
13Александър Антонов ТеневСМГ06277022
14Грегориан Веселинов ПириндевСМГ25067020
15Иво Даниел ДиловСМГ75170020
16Христо Георгиев ПапазовАК74144020
17Божидар Красимиров ГаневСМГ75151019
18Димитър Здравков РужевСМГ74170019
19Димитър Николаев МарковичВарна77140019
20Мария Григорова ДеляковаСМГ76123019
21Гергана Марин ГеоргиеваБургас27072018
22Константин Радосветов ГаровБургас77220018
23Мирослав Генов МариновПловдив72153018
24София Красимирова КаменоваВидин70137018
25Димитър Желязков ДойчевКазанлък71270017
26Георги Тошков ДимитровСМГ17017016
27Иван Иванов ГаневАК10177016
28Еожен Хачик ОвагемянБургас72033015
29Костадин Светлинов ГаровБургас14127015
30Марам Зухер БаядсеНПМГ75020014
31Христо Веселинов ВеневСМГ17150014
32Кирил Атанасов БангачевСМГ02173013
33Атанас Боянов ДиневБургас00147012
34Веселина Евгениева СтефановаВарна72110011
35Георги Кирилов ГосподиновНПМГ70310011
36Теодор Антонов ВакарелскиСМГ07040011
37Георги Ганелинов РусиновСМГ14023010
38Калоян Александров АлексиевСМГ35020010
39Цветан Василев ЙотовВарна71020010
40Камен Димитров ИвановСМГ0027009
41Мартин Руменов ЧиковВарна1701009
42Герасим Петров ВелчевВарна7010008
43Никола Емилов ЛанговСМГ2014108
44Георги Светлозаров СтефановБургас0304007
45Емануил Михайлов ЧижовНПМГ1213007
46Райна Димчова ГаджеваПазарджик0403007
47Илия Лазаров БожиновБлагоевград0113106
48Васил Ясенов СарафовВарна2111005
49Виктория Веселинова ВасилеваБургас1101205
50Александър Георгиев ГеоргиевВарна2200004
51Мартин Антонов КасаветовПловдив2000204
52Константин Апостолов ТерзиевКазанлък1101003
53Росен Росенов БахтевСМГ0012003
54Светослав Стефанов РадоевСМГ1101003
55Александър Бориславов КанджичкиНПМГ0000202
56Васил Радков ЙордановСМГ1000102
57Парашкев Атанасов КатерскиНПМГ101 2
58Петко Петков КазанджиевВелико Търново1000001
« Последна редакция: 21.04.2015, 15:44 от КрИс »

*

Неактивен mima

  • 23
И в Благоевград е утре.
И моят се е настроил да започва да празнува след това :)

*

KOD

Мда, завиждам ви.
При нас чак следващия уикенд ще приключи доста тежкия първи срок на 7 клас и съпровождащите го състезания.

Ние пък на 15 -в учебен ден. Представете си карат ги да ходят на училище до 10.30 ч. и от 11 да отидат на Олимпиада до 15 часа, който не отиде в часовете ще му пишат отсъствие...

Ние пък на 15 -в учебен ден. Представете си карат ги да ходят на училище до 10.30 ч. и от 11 да отидат на Олимпиада до 15 часа, който не отиде в часовете ще му пишат отсъствие...
В Габрово винаги е в учебен ден. От два следобед.

*

Неактивен vesii

  • 59
И в Бургас е утре! Има ли информация от колко часа започва?

*

KOD

Ние пък на 15 -в учебен ден. Представете си карат ги да ходят на училище до 10.30 ч. и от 11 да отидат на Олимпиада до 15 часа, който не отиде в часовете ще му пишат отсъствие...

Ами да му пишат...
Подобни решения заслужават масов бойкот, тогава издалите ги разбират, че са сгрешили :)

*

KOD

В някои български градове, общинския кръг на Олимпиадата беше днес.
Вече има и задачи за някои класове, можете да ги видите тук:
http://math-bg.com/?page_id=7154

Ако имате теми от други класове, моля дайте линкове към тях или направо ги качете тук.

Не мога да отворя файловете със задачите от дадения линк. :help

В " Математика за всеки" свалиха качените задачи. От видяното преди това, има области, в които задачите вчера са били еднакви. Всичко това ме навежда на мисълта, че същите задачи може да бъдат дадени и на други места.

Имам задачите за всички класове от София област, но не мога да ги кача  :embarrassed:. Ако някой иска ще му ги изпратя на лични.

Имам задачите за всички класове от София област, но не мога да ги кача  :embarrassed:. Ако някой иска ще му ги изпратя на лични.
Има опция за прикачване на файлове. Когато публикуваш мнение долу вляво има " допълнителни опции". Или файлът е твърде голям?

Опитах, но нещо не ми се получи (нито архивиран ,нито разархивиран, нито на части)